ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ιωάννης Σιδέρης

Ειδίκευση: Νομικός/Πολιτειολόγος/Ανθρωπολόγος

Επάγγελμα: Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας

Επιστημονικός συνεργάτης, καθηγητής του Ναυτικού Δικαίου, της Ελληνικής Ναυτιλιακής Ιστορίας, της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Ηγεσίας και Διοικητικών Δεξιοτήτων, της Διαχείρισης Κρίσεων, της Διεθνούς Ναυτιλιακής Πολιτικής και Δικαίου της Θάλασσας και των «Ανθρώπινων Σχέσεων» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας

ΣΙΔΕΡΗΣ