Σύγχρονα προγράμματα εξειδικευμένης επιμόρφωσης ✓

Γνώσεις και δεξιότητες με πλήρη εφαρμογή στην αγορά εργασίας ✓

Απονομή βαθμών ECVET και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass ✓

Επιστημονική και Ακαδημαϊκή καθοδήγηση από αναγνωρισμένους καθηγητές ✓

Πρωτότυπο και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό ✓

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ